HİNDİSTAN

NEPAL HİNDİSTAN: Ganj Himalayalardan doğar | 15 - 26 KASIM 2017

12 önemli durağı kapsayan rota: Katmandu, Patan, Bhaktapur, Delhi, Varanasi, Khajuraho, Orchha, Jhansi, Agra, Fatehpur Sikri, Abhaneri, Jaipur

NEPAL HİNDİSTAN: Ganj Himalayalardan doğar 15-26 Kasım 2017 $3,150.00 KÜLTÜR

GÜNEY HİNDİSTAN: Lotus çiçeği | 19 - 26 OCAK 2018

9 önemli durağı kapsayan rota: Mumbai, Elephanta Adası, Chennai, Mahabalipuram, Madurai, Munnar, Alleppey, Kumarakom, Kochi

GÜNEY HİNDİSTAN: Lotus çiçeği 19-26 Ocak 2018 $2,380.00 KÜLTÜR

HİNDİSTAN: Racastan’da Holi Festivali | 25 ŞUBAT - 7 MART 2018

8 durağı kapsayan rota: Delhi, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Pichola Gölü, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra

HİNDİSTAN: Racastan’da Holi Festivali 25 Şubat - 07 Mart 2018 $2,880.00 KÜLTÜR FESTİVAL